Lidt om dagligdagen
4kløverskolen er en overbygningsskole med elever i tre spor fra bh. Kl. – 9. kl.
Skolen er opdelt i to afdelinger:
Frørup afdelingen med ét spor fra bh. Kl – 6. kl.
Ørbæk afdelingen med to spor fra bh. Kl. – 6. kl. og to - tre spor fra 7. kl. – 9. kl.
 
Ringetider på afdeling Ørbæk
1. lektion          08.00-08.15
2. lektion          08.15-09.00
3. lektion          09.00-09.45
4. lektion          10.00-10.45
5. lektion          10.45-11.30
6. lektion          12.15-13.00
7. lektion          13.15-14.00
8. lektion          14.15-15.00
 
Ringetider på afdeling Frørup
1. lektion          08.00-08.15
2. lektion          08.15-09.00
3. lektion          09.00-09.45
4. lektion          10.00-10.45
5. lektion          11.00-11.45
6. lektion          12.30-13.15
7. lektion          13.15-14.00
8. lektion          14.15-15.00
 
Skema
Skoledagen er lektionsinddelt i perioder á 45 min. (Se ringetider)
Hjemklassen er udgangspunkt for det daglige arbejde.
Skoleåret indeholder også projektuger, tværfaglige uger, fagdage, samt mulighed for holddannelse.
Obligatoriske projektuger for overbygningen
Projektopgaven i 9. årgang ligger i efteråret.
 
Prøver/eksamen
Obligatoriske nationale test: dansk i 2., 4., 6. og 8. klasse. Matematik i 3. og 6. klasse.  Engelsk i 7. klasse
Terminsprøver for 9. årgang afholdes i december.
Afgangsprøver afholdes i maj/juni
 
Skolerejser
0. - 6. kl. : Rejserne er elevindtjente og/eller forældrebetalte. Lærernes udgifter afholdes af skolen.
Eleverne er af sted efter flg. plan:
3. kl. to overnatninger
6. kl. fire overnatninger.
7. kl. en overnatning som rystesammentur i begyndelsen af skoleåret.
8. k. rejsemålet er et sted i Danmark. Rejsen er elevindtjent og/eller forældrebetalt. Lærernes udgifter afholdes af skolen.
 
Skitur
I samarbejde med Ungdomsskolen arrangeres hvert år skitur til Sverige for elever i 7. - 9. årg. Turen er elevbetalt.